อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 929.51 KB
Adobe Acrobat Document หน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB