ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่
เลขที่ 343 หมู่ 1 ต. บ้านแก่ง
อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
รหัสไปรษณีย์  64130


โทรศัพท์  055911508

โทรสาร 055911501


E Mail โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
         schoolbkw@hotmail.com