รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

Adobe Acrobat Document การใช้งบประมาณและการสรุปผลการดำเนินงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.36 KB
Adobe Acrobat Document รายละเอียดการจัดสรรเงินโครงการประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.34 KB
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี2565
Excel Spreadsheet รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.74 KB