ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.02 KB
Adobe Acrobat Document แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนการให้บริการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 227.4 KB
Excel Spreadsheet ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-ประจำปีงบประมาณ-2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.82 KB