การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.79 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดําเนินงานความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 215.87 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดําเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB