มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755.88 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา-2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.38 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB