การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Adobe Acrobat Document การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.44 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-บ้านแก่งวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 755.88 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.85 MB