ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
343 หมู่ 1   ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
เบอร์โทรศัพท์ 055911508 เบอร์โทรสาร 055911501


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน