ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารนิเทศการสอนของคณะครู ปีการศึกษา 2559
คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  ได้จัดให้มีการนิเทศการสอนคณะครูทุกคน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประจำปีการศึษา  2559 ระหว่างวันที่  17 - 31 มกราคม  พ.ศ. 2560
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2560,10:22   อ่าน 1457 ครั้ง